Wyruszasz w podróż pt. startup, bo najważniejsze dla Ciebie jest zrealizować swój pomysł. Skupiasz się więc na zdobywaniu wiedzy, narzędzi, podniesieniu własnej produktywności, na realizacji swojego projektu. Czy wyruszając w tę przygodę masz świadomość, że stajesz się liderem/ liderką – z całą konsekwencją wszystkiego, co wiąże się z tą rolą?

Realizując swój projekt – budujesz zespół, nawiązujesz partnerstwa, wynajmujesz ekspertów, zapraszasz inwestorów. W Twojej drodze pojawiają się różni ludzie. Jednych zapraszasz, inni sami przychodzą. Każdy z nich pełni jakąś rolę w tym przedsięwzięciu. Ale w centrum dowodzenia jesteś Ty. Dlatego jedną z najważniejszych kompetencji lidera jest nawiązywanie i utrzymywanie relacji.

Możesz obrażać się na ludzi, wyrzucać ich, obgadywać i wyzywać. Możesz też tłumić w sobie wszystkie emocje i z przyklejonym do twarzy uśmiechem udawać, że wszystko jest w porządku, podczas, gdy sprawy idą w złym kierunku. Ale po to, by mówić otwarcie i z szacunkiem do drugiej osoby o swoich oczekiwaniach i granicach – potrzebujesz poznać siebie, czyli zbudować relację ze sobą.

Zapraszając kogoś do swojego życia, do swojego biznesu, dobrze jest wiedzieć do czego się go zaprasza. A zapraszasz także do siebie – do tego jak funkcjonujesz, jak rozmawiasz, jak rozwiązujesz konflikty, jak dużą masz otwartość na inność, zgodę na zmiany…

Dlatego rozmowę o Tobie w roli lidera zaczynamy od Twojej definicji: lider. Nurkujemy w nią głęboko, by sprawdzić na ile rola, którą pełnisz jest Twoja, a na ile narzucona przez otoczenie. Tak, sprawdzamy Twoją autentyczność, w tym co robisz. W bezpiecznych warunkach spotykasz ze sobą oba światy i dokonujesz odpowiedniej korekty.

A wtedy stopniowo zmienia się sposób, w jaki rozmawiasz z ludźmi nawet o trudnych sprawach. I dzieje się magia, bo i oni inaczej rozmawiają z Tobą. Rodzi się wzajemne zaufanie – podstawa relacji. Dzięki temu łatwiej i szybciej realizujesz swój projekt.

Możesz powiedzieć taka jestem/ taki jestem, taką mam naturę, niech się inni dostosują, bo to mój projekt. Właśnie – Twój, więc nikomu nie zależy bardziej niż Tobie, by go zrealizować. Czy rzeczywiście wiesz jaka jest ta Twoja natura, znasz jej rozmiary, elastyczność, materię, z jakiej jest utkana? I jak się ma do niej słowo „lider”?

Chcesz to odkryć? Umów się

https://coachprzedsiebiorczych.pl/kalendarz/UMÓW SIĘ